In de (nog niet gepubliceerde) nieuwsbrief van november 2018 wordt veel gesproken over meteorenzwermen. Wat is een meteorenzwerm en wat betekent radiant precies? Hieronder een korte uitleg.

Wat zijn meteorenzwermen
Een meteorenzwerm wordt veroorzaakt wanneer de aarde door een wolk van stof en gruisdeeltjes trekt die achtergebleven zijn nadat een komeet is gepasseerd. De stof en gruisdeeltjes heten meteoren waarvan de meeste in de atmosfeer verbranden. Tijdens het opbranden van zo’n meteoor, geeft dit een kort of soms een langdurende lichtstreep. We noemen meteoren wel vallende Sterren. Veelal maandelijks passeert de aarde zo’n ‘komeetstaart’ met als gevolg meteorenzwermen of sterrenregens.

Wat is de radiant
Het mooie is dat alle meteoren in zo’n zwerm uit hetzelfde punt lijken te komen. We noemen dit punt de radiant en wordt genoemd naar het sterrenbeeld waar ‘het vluchtpunt’ ligt. Zo ligt de radiant van de meteorenzwerm de Tauriden in het sterrenbeeld de Stier, de ι-Aurigiden bij het sterrenbeeld Voerman en de Leoniden kun je waarnemen wanneer je richting het sterrenbeeld de Leeuw kijkt.

meteorenzwermen

Meteorenzwermen