DUURZAAMHEID

Educatieve kinderlezingen en kinderworkshops over duurzaamheid

Duurzaamheid (groep 1 t/m 8)

Bewustwording van duurzaamheid. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Want als je het beter wilt laten gaan met onze planeet moet je bij de generatie kinderen starten. De interactieve lezing over duurzaamheid voor de jongere kinderen gaat over Lisa die aan het strand woont en een moestuin heeft. Op een dag vindt ze berg afval, waar komt dat afval vandaan en wat kan ermee gebeuren als je het afval aan ziet voor voedsel? We sluiten de lezing af met een vraagstuk wat ze zelf nog zouden kunnen doen en lezen voor uit het kleine milieuboekje. We hopen van harte dat dit thema vaak geboekt wordt te meer omdat bewustwording op jonge leeftijd zo belangrijk is.

Voor de oudere kinderen vanaf groep 5 wordt inhoudelijk ingegaan op de problemen (bijv. fossiele brandstoffen) en de oplossingen zoals het opwekken van zonne-energie, aardwarmte, biomassa (2e, 3e generatie) etc. De lezing over duurzaamheid bevat daarnaast ook vele tips waarmee de school aan de slag kunt gaan.

Interesse? Neem dan contact op!
duurzaamheid