STEENTIJD, BRONSTIJD EN IJZERTIJD

Educatieve kinderlezingen en kinderworkshops over de Steentijd, Bronstijd en IJzertijd

Steentijd (groep 4 t/m 8)

We starten de prehistorie met de steentijd die voor Nederland van 300.000 tot 2000 jaar voor Christus duurde. De mensen gebruikten stenen gereedschappen. Vaak gemaakt van vuursteen en als het even kon, woonden de steentijdmens in grotten. Daar maakten zij de mooiste rotstekeningen. In de oude steentijd waren het jagers en verzamelaars en trokken deze mensen mee met de wilde dieren. Aan het einde van de steentijd bleven steeds meer jagers-verzamelaars op een vaste plek. Zij werden boer en begroeven hun dierbaren in het Noorden in stenen graven: de hunebedden. We bekijken de steentijd vanuit de mens, de prehistorische dieren en het klimaat.

Op dit moment wordt alleen de Steentijd aangeboden. Na de lezing kunnen we aan de slag met het maken van een landschap uit het Stenen Tijdperk (voorbeeld Doggerland waar de Neanderthaler mens centraal staat) en gebruiken zo veel mogelijk natuurlijk materiaal. Vuurstenen / schrabbers / afslagen worden meegenomen ter illustratie.

Bronstijd en IJzertijd worden momenteel niet aangeboden

Na de steentijd volgt de bronstijd van 2000 tot 1100 jaar voor Christus. Het metaal brons zorgde voor veranderingen in de samenleving. In het begin gebruikte men koper maar door tin bij koper te gieten smolt het koper gemakkelijker en werd het harder. Brons is harder dan steen en werd o.a. gebruikt voor wapens maar ook om mooie sieraden mee te maken. Hoe zag de Bronstijd eruit voor de mens, welke dieren leefden er en aan welk klimaat moeten we denken?

Toen rond 800 voor Christus ijzer in de Nederlandse bodem werd gevonden luidde dit het begin van een nieuwe tijd aan: de ijzertijd. Wat bleek? IJzer was nog harder dan brons en nog makkelijker te bewerken. Hoe leefde men in de ijzertijd, hoe was de flora en fauna, hoe zat het met het klimaat? De ijzertijd eindigde in Nederland met de komst van de Romeinen. (rond het jaar 0).

steentijd-bronstijd-ijzertijd
steentijd bronstijd ijzertijd