DE STEENTIJD

Educatieve kinderlezingen en kinderworkshops over de Steentijd

De Steentijd (groep 5 t/m 8)

We betreden het tijdperk van de prehistorie met de steentijd, een periode die in Nederland ongeveer van 300.000 tot 2000 jaar geleden plaatsvond. Mensen maakten voornamelijk gebruik van stenen gereedschappen en werktuigen, vaak vervaardigd uit vuursteen en soms uit kwartsiet van Wommersom. Bij voorkeur vestigden de mensen uit de steentijd zich in grotten, maar als dat niet mogelijk was, bouwden ze onderkomens op hoger gelegen, drogere plekken.

In de vroege steentijd waren er jagers en verzamelaars die met de wilde dieren meereisden. Tegen het einde van de steentijd vestigden steeds meer jagers en verzamelaars zich op vaste plekken en werden ze boer. We zullen de steentijd, ingedeeld in drie periodes, uitgebreid behandelen. Centraal staat de Neanderthaler en de Moderne mens, maar ook de dieren en het klimaat komen aan bod. De focus ligt met name op de Oude Steentijd, waar Doggerland een prominente rol speelt. Ook de Nieuwe Steentijd, met zijn vuursteenmijnen uit Limburg, komt uitgebreid aan bod.

Workshop: Na de inspirerende lezing gaan we aan de slag met het creëren van een landschap uit het Stenen Tijdperk, geïnspireerd door Doggerland. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke materialen. Om de ervaring te verrijken, brengen we vuurstenen, schrabbers en afslagen mee als visuele ondersteuning.

Zolang de voorraad strekt, krijgt elk kind een stuk vuursteen dat rechtstreeks uit de bekende vuursteenmijnen uit Limburg komt. Dit als tastbare herinnering aan deze leuke en educatieve workshop.

steentijd-bronstijd-ijzertijd
steentijd bronstijd ijzertijd