DE KRANT

Educatieve kinderlezingen en kinderworkshops over de krant

De Krant (groep 5 t/m 8)

Van Blokletters tot Kennis. Hoe de krant tot stand kwam

Johannes Gutenberg leefde in de middeleeuwen. Hij wordt gezien als één van de eerste uitvinders van de boekdrukkunst. Gutenberg heeft de boekdrukkunst vereenvoudigd door gebruik te maken van losse letters. Nu kon men veel sneller te werk gaan. De verbeterde boekdrukkunst bracht een grote culturele, sociale en technische vooruitgang! Het werd steeds gemakkelijker om grote aantallen boeken te maken. Dankzij de boekdrukkunst ontstond te krant die uiteindelijk leidde tot meer kennis onder de bevolking.

In het onderwerp De Krant wordt de geschiedenis van de krant behandeld en werpen we een blik in de toekomst. Oude kranten, tijdschriften en krantenknipsels uit eigen archief worden meegenomen. Na de lezing gaan de kinderen aan de slag met het maken van een hedendaagse krant. Leuk!

de krant