ARCHEOLOGIE

Educatieve kinderlezingen en kinderworkshops over archeologie

Archeologie (groep 5 t/m 8)

Hoorcollege over archeologie. Wanneer ik in mijn collectie kijk, zie ik een heel knipselarchief over archeologische opgravingen in Nederland, in alle provincies van Nederland, in bepaalde streken zoals de Hoeksche Waard en opgravingen die in het buitenland zijn gedaan. Wanneer ik in mijn archief kijk, zie ik een verzameling over de geschiedenis van kastelen, van scheepswrakken, van de Middeleeuwen, etc.

Met de aanleg van wegen, stadswijken, rioleringen, etc. komt heel wat oud ‘spul’ naar boven. Dat spul, de objecten, moeten veelal geconserveerd, geïnventariseerd, geregistreerd en bewaard worden. Enkele topstukken komen in vitrines van musea, de rest verhuist naar het depot.

De wereld van de archeologie. Een lezing over archeologie in het algemeen, het conserveren van die oude potten en pannen, het tentoonstellen van archeologisch materiaal. Je begrijpt het al, de keuze die ik destijds met mijn studie aan de Hoge School voor de Kunsten had gemaakt, was een keuzevak dat Beheer en Behoud heette. Archeologie, het blijft interessant en spannend.

archeologie