SCHOLEN

Educatieve lezingen en kinderworkshops voor scholen.

Met regelmaat worden op basisscholen projectweken gehouden. Het is een ideale manier om leerlingen kennis te laten maken met een bepaald onderwerp. Curiosityworld is gespecialiseerd in vele thema’s en biedt een breed aanbod aan onderwerpen door het geven van gastlezingen en workshops. De diversiteit aan aanbod, diepgang en enthousiasme spreekt vele kinderen en leerkrachten aan.

Tijdsduur en workshops worden in overleg met de school bepaald. Soms vindt het overleg plaats via cultuurcoördinatoren. Daar hebben we goede ervaringen mee. Staat het gewenste onderwerp er niet bij, schroom niet om te vragen naar de mogelijkheden. We zijn breed qua kennis en ervaring en flexibel inzetbaar.

scholen